امروزه مدیریت شهری در ایران با محدودیت‌ها و چالش‌های عمده ای روبرو است. این محدودیت ها از سویی با رشد جمعیت شهری و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و ازسوی دیگر با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکرده اند.


برای ساخت و اداره شهرها، ساختارهای گذشته پاسخگوی نیاز مستمر و دگرگون شده نیست و تغییر این نگاه سنتی در گرو برنامه ریزی مناسب و همه جانبه است.


امروزه شهرداریها به عنوان نهادهای مدنی و سازمانهای محلی ، عهده دار انجام وظایف زیادی در سطح یک جامعه شهری می باشند و گستردگی اجتماع شهری ضرورت هماهنگی دستگاهها را با یکدیگر طلب می کند و برای پویایی آن اگر تمام وظایف گسترده یک شهر در اختیار شهرداریها باشد و شهرداریها نیز به عنوان سازمانهایی مدنی و با مشروعیت کامل بتوانند عهده دار این وظایف گردند می توان امید به کاهش مشکلات شهری داشت که نیازمند حرکت جدی برای  رسیدن به چنین وضعیتی درآینده باشیم .

شهردار رامهرمز


رامهرمز، با اتکا به پیشینه فرهنگی ، تاریخی و تمدن ، می‌تواند الگوی شهری ایده آل باشد . وجود پرشمار آثار تاریخی به‌تنهایی می‌تواند نماد وسعت اخلاق، همکاری و همزیستی مردم این خطه کهن از ایران اسلامی باشد. هرچند که آیین‌های سنتی و مذهبی و باورهای دینی بر غنای فرهنگ و تمدن این شهر افزوده، اما عطر ایثارو شهادت که در کوچه کوچه این شهر پراکنده شده است، روح نوع‌دوستی تا مرز از جان گذشتن را در کالبد شهرمان می‌دمد.


اميدوارم با ياری خداوند تبارک و تعالی و تلاش و کوشش همه جانبه و خرد جمعی بتوانیم اجرای تدابير و سياستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی و تحقق بخشيدن به موضوعاتی در راستای خدمات بهینه و مطلوب وتوسعه همه جانبه شهر در کنار همکاری ، همدلی وسیاستگذاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر وتلاش حداکثری وجهادی مجموعه شهرداری رامهرمز را به نمايش بگذاريم ودر همین راستا شهرداری رامهرمز اولويت اصلی کار خود را بر پايه ی اقتدار و ارتقاء جايگاه شهرداری، احترام به حق و حقوق شهروندی، شتاب در خدمات رسانی و توسعه عمران و آبادانی و رفاه شهروندان نهاده است.با امید به پویایی در توسعه شهری وداشتن شهری زیبا ، توسعه یافته و ایده آل  ،که کمال آرزوی یکایک خادمین شماست.

 حسین صفری شهردار رامهرمز