مزایده املاک شهرداری رامهرمز

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند که شهرداری رامهرمز در نظر دارد در برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها با اصلاحیه های بعدی و به استناد مجوز شماره 74 مورخ 19/91397 جلسه شورای اسلامی شهر نسبت به فروش قطعات املاک ذیل اقدام نماید.

لذا از متقاقضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده به شهرداری رامهرمز واحد امور قراردادها مراجعه نمایید.

اطلاعات املاک مذکور و شرایط مزایده در فایل ذیل قابل مشاهده است.

مزایده شهرداری رامهرمز

و

مزایده