بازدید شهردار رامهرمز از جایگاه دفن زباله 

شهردار رامهرمز از جایگاه محل دفن زباله بازدید کرد ودستور اقدام جهادی بمنظور کاهش آلودگی و جلوگیری از آتش سوزی که باعث آزردگی مردم وساکنین شده بود را صادر کرد.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامهرمز : دراین بازدیداعزام ماشین اطفاء حریق و حضور آتش نشانی اعزام لودر وبیل مکانیکی جهت دفن زباله مسدود نمودن راههای ارتباطی متعدد که باعث تردد ضایعاتی ها شده که علاوه برتهدید سلامت خود افراد زمینه های آتش سوزی فراهم میشد مسدود شد حضور ثابت نیروهای خدماتی شهرداری درمحل جایگاه دفن زباله بمنظور کنترل شبانه روزی نیز در دستور کار قرار گرفت