بازتاب خبری گردهمایی شهرداران خوزستان در رامهرمز

کلیپی از بازتاب خبری گردهمایی شهرداران خوزستان به میزبانی رامهرمز در صدا و سیمای خوزستان