در ایام الله دهه مبارک فجر کلنگ احداث بازارچه ای در یکی از مناطق رامهرمز در زمینی به مساحت 1200متر مربع به زمین زده شد.این بازارچه با مشارکت شهرداری و ناحیه مقاومت بسیج احداث خواهد شد.همچنین از المان های شهید نوید حقیقت شناس و شهید منوچهرنظری از شهدای نیروی انتظامی در میدان پلیس رونمایی شد.آنگاه از پارک سیلو که بهسازی و توسعه فضای آن با اعتباری بالغ بر 3میلیارد تومان صورت گرفته است مورد بهره برداری قرار گرفت تا مورد استفاده شهروندان و مسافران قرار گیرد.