گام بلند شهرداری رامهرمز دربازسازی دودستگاه غلطک و فینیشر آسفالت


به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهررامهرمز، شهردار رامهرمز اظهار داشت: نظرباینکه دوستگاه غلطک وفنیشر آسفالت شهرداری کاملا فرسوده شده بودن وخرید دستگاه جدید نیز بدلیل تحریم های ظالمانه ، گرانی قیمت  آنها و شرایط مالی شهرداری امکان پذیر نبود لیکن دریک اقدام جهادی هردو دستگاه درکوتاه ترین مدت بدست توانمند فرزندان همین مرزوبوم کاملا بازسازی گردید و دریکی دوروز آینده در چرخه خدمت قرار میگیرند.

صفری هدف از بازسازی این دستگاهها را صرفه جویی درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی واستفاده بهینه درزمان بازسازی عنوان کرد.