پیام  تبریک مشترک شهردار ورییس شورا به مناسبت حلول ماه رمضان  - شهرداری رامهرمز