هرس درختان درشهر رامهرمز آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامهرمز ، مهندس حسین صفری شهردار رامهرمز ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : باعنایت به فصل پاییز وشروع بارندگی های فصلی و در راستای زیباسازی محیط و جلوگیری از رشد بیش از حد، درختان اکالیپتوس وکنی کارپوس سربرداری و هرس می‏‌شوند.

وی افزود: این شهرداری همه ساله در ابتدای فصل پاییز، به منظور ایجاد تعادل، شکل و فرم مناسب و کنترل رشد درختان آنان را هرس و سربرداری می‌‏کند.

شهردار رامهرمز با اشاره به اینکه درختان مذکور با رشد سریع خود به ارتفاعی رسیده که ممکن است باعث ایجاد خطرات مالی و خسارات به شهروندان شود تاکید کرد : با توجه به رشد سريع اكاليپتوس وکنی کارپوس عواقب ناشی از آن مخصوصا در معابر شهری نياز است رشد اینگونه درختان كنترل شود تا مشكلاتی مانند خطر شكستن آنها در بادهای شدید و بارندگی و آسيب‌های احتمالی ناشی از آن برای شهروندان عزیز جلوگیری وکنترل شود.

صفری خاطر نشان کرد : درختان یاد شده كه در گذشته در معابر شهر رامهرمز با هدف رشد سریع ، عدم نیاز به آبیاری فراوان و سايه اندازی كاشته شده اند با رشد سريع خود گاها به ارتفاعی می رسند كه يا به شبكه برق شهری برخورد كرده، يا خاك مكان مورد نظر توان تحمل وزن اين درختان را نداشته و درختان به سمت معابر متمايل شده كه اين خود می تواند باعث ايجاد خطرات مالی و خسارات به شهروندان شود.

وی با تکذیب هر گونه قطع درختان توسط شهرداری افزود: شهرداری هرساله به هنگام پاییز نسبت به هرس درختان در سطح معابر، بلوارها و پارکها اقدام می کند و قطع آنها به هر عنوان خلاف واقع است واگر در جایی مشاهده شده صرفا هرس درختان بوده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامهرمز