هم زمان با هفته شهرداری ها ودهیاری ها، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رامهرمز با مهندس حسین صفری شهردار و مدیران واحدهای مختلف شهرداری دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامهرمز، هم زمان با هفته شهرداری ها ودهیاری ها، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رامهرمز با مهندس حسین صفری شهردار و مدیران واحدهای مختلف شهرداری دیدار کردند. دراین دیدارصمیمی اعضای شورای شهر با اهدای لوح تقدیر، اززحمات صادقانه و تلاش های مجدانه شهردار و مجموعه همکاران خدوم ایشان تقدیر کردند.
دراین دیدار همچنین هریک از مدیران شهرداری بطور جداگانه گزارشی از اقدامات واحد متبوع خود را جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمودند.