کلیپ قهرمانی رضا دهدار در مسابقات وزنه برداری وزن 102 کیلوگرم جهانی تایلند