سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با حسین صفری شهرداررامهرمز ،از حسن تعامل وهمکاری شهرداری تقدیر نمود.به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامهرمز؛ سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با حسین صفری شهردار رامهرمز با تاکید براینکه سازمان تأمین اجتماعی بعنوان شاخص ترین نهاد متولی حمایت از نیروی کار همواره تمهیدات موثری در زمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی و تولیدی را در سطح کشور ایجاد نموده است گفت : در این میان کارفرمایان و کارآفرینان بعنوان مهمترین حامیان نیروی کار و سرمایه مولد کشور نقش بسزایی در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی ایفا می نماید.

مرعشی با اشاره باینکه 51 درصد مردم رامهرمز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند ، ضمن اهدای لوح سپاس و تندیس تقدیر از کارفرمایان خوش حساب به شهردار رامهرمز اظهار داشت : شهردای رامهرمز با اتخاذ تدابیر ارزشمند در برنامه ریزی مناسب و مشارکت سازنده در اعتلای فرهنگ بیمه پردازی و اهتمام در جهت گسترش تعاملات موثر بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن توانسته است این مهم را مدیریت و تقویت نماید.

در ادامه حسین صفری شهردار رامهرمز با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در کنار تأمین اعتبارات و بودجه مالی ، امور عمرانی شهر را نیز باید با جدیت دنبال نماید که تحقق همه جانبه اهداف خدمت رسانی کار بزرگ و سخنی است گفت : در حال حاضر 420 نفر شاغل در شهرداری رامهرمز بعنوان بیمه شده فعالیت دارند که شهرداری این شهرستان همواره سعی نموده ، تا با پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی قدردان تلاش کارگران سختکوش شهرداری بویژه کارگران بخش خدمات باشد. صفری یادآور شد قطعا کسب این موفقیت در سایه تعامل با سازمان تأمین اجتماعی رقم خورده است.