بیش از ۱۱۰هزار مترمربع از معابر شهر رامهرمز آسفالت شد.

حسین صفری شهردار رامهرمز عنوان کرد : طی شش ماه گذشته سال جاری تاکنون بیش از ۱۱۰هزار مترمربع از معابر شهر
شامل کوچه های ذوالفقار ۲ تا ۶
منطقه جوی آسیاب
باغ سمیع
کوی شهید ترکی
کوچه های اطراف هلال احمر
وکوچه های منتهی به خیابان مقداد
کوی شهید فرخ روز ؛ خیابان ولی عصر
لرکی آباد
بنه سهراب
زیر پوشش نهضت آسفالت رفته است.
و تا یک ماه آینده بیش از ۱۷۰هزار مترمربع انجام خواهد شد.
وی افزود: بلوار شهید پورکیان و
بلوار رزمندگان نیز بزودی تحت پوشش آسفالت قرار خواهد گرفت
شهردار رامهر همچینن گفت :مردم شریف رامهرمز بدانند
به وعده خود در رابطه با بهبود مبلمان شهری عمل خواهیم نمود
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامهرمز