دیدار استاندار خوزستان وهیئت همراه با خانواده آتش نشان فداکار شهرداری رامهرمز

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامهرمز، در پی عروج شهادت گونه آتش نشان فداکار شهرداری رامهرمز مرحوم صادق ایزد پناه كه در حادثه کارخانه گچ رامهرمز جان به جان آفرین تسلیم نمود، دکتر شریعتی استاندار خوزستان وهیئت همراه با خانواده این آتش نشان فداکار دیدار كردند.استاندار خوزستان دراین دیدار صمیمی که فرماندار، شهردار ، رئیس وچندتن از اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، عروج شهادت گونه آتش نشان فداكار، غیور وفرزند دلیررامهرمز را تسلیت گفت .در این دیدار همچنین دکتر حاجی زاده معاونت نیروی انسانی استانداری و مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان نیز با تسلیت فقدان جانکاه این عزیز ازدست رفته، بیان داشت: آتش نشانان با آگاهی از خطری که پیش روی آنان می باشد پای در میدان مقابله با آتش و سوانح مختلف می نهند و با ایثار و از خودگذشتگی، نام خود را در تاریخ جاودانه می سازند. همانطوریکه نام این آتش نشان عزیز وایثارگر در دفتر پرافتخار این
شهرستان به ثبت رسید.