شهرداری رامهرمز

شهرداری رامهرمز

 توجه :  سیستم اوقات شرعی ذیل براساس طول و عرض جغرافیایی مرکز میدان آزادی شهر (31.275088, 49.602687) تنظیم شده است و لازم است که شهروندان رامهرمزی حداقل یک دقیقه را بعنوان احتیاط در نظر بگیرند.

14 August 2020
جمعه 24 مرداد 1399
24 ذی‌الحجه 1441

پیاده سازی و پشتیبانیطراح وب میهن